»
Regulament general spectacole pentru copii

Regulament spectacole pentru copii

1. REGULAMENT
Prezentul regulament se aplica pentru evenimentul  numit  generic ,,spectacol” organizat de GOLDEN PARTY , denumit in continuare Organizator si defineste regulile pe care fiecare participant la eveniment trebuie sa le respecte, precum si drepturile si obligatiile Organizatorului si ale Participantului.Prezentul Regulament este o intelegere intre Organizator si Participant.

Respectarea acestui REGULAMENT este obligatorie pentru toate persoanele prezente la spectacole, iar in cazul nerespectarii acestuia, Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza intrarea persoanelor in cauza in locatia evenimentului, sau excluderea de la eveniment, caz in care contravaloarea biletului nu se restituie.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica acest regulament atunci cand se impune, iar orice modificare va fi afisata in descrierea evenimentului creat pe pagina de Facebook a organizatorului 
Prin cumpararea unui bilet, Participantul se obliga sa respecte acest regulament.

2 BILETE, ACCES, PARTICPARE
2. 1. Bilete

Accesul la eveniment se face pe baza de bilet. Biletul in baza caruia se va face accesul trebuie pastrat pe toata durata evenimentului.
Un bilet este valabil pentru o singura persoana. Toti participantii la spectacol, adulti si copii, trebuie sa cumpere bilet, indiferent de varsta.
Accesul in locatia evenimentului se face cu aproximativ 30 de minute inainte de inceperea spectacolului. Va rugam nu intarziati!
Biletul permite accesul participantilor doar in categoria de pret aferenta zonei mentionate pe acesta.
Biletele sunt puse in vanzare online  sau la partenerii locali , sala de spectacol .
Informatii Bilete: office@goldenparty.ro sau partenerii online de vanzare a biletelor 
Garantam doar valabilitatea biletelor cumparate prin partenerii oficiali regasiti pe afisul spectacolului. 
Este strict interzisa revanzarea sau cumpararea biletelor sau a invitatiilor. Organizatorul isi rezerva dreptul de a interzice accesul in zona evenimentelor a persoanelor care desfasoara astfel de activitati si de a confisca invitatiile sau biletele aflate in posesia acestora.
Este strict interzisa publicarea pe re?ele sociale sau pe site-uri a seriei unice a biletului, precum si vanzarea biletelor.
Biletele cumparate nu pot fi inlocuite, iar contravaloarea lor nu poate fi restituita.

2.2 Acces
Accesul minorilor (0-18 ani) in locatia evenimentului se face doar insotiti de minim un adult (parinte sau tutore legal) si supravegheati in permanenta de catre acesta/ acestia.

2.3 Participarea
Participarea adultilor (parintilor) si minorilor insotiti de catre acestia la eveniment se face pe raspunderea adultilor (parintilor) care ii insotesc, inclusiv cu privire la urmatoarele:
a) persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale si audio, reprezinta risc isi asuma intreaga raspundere pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi prin participarea la eveniment.
b) Pentru zonele de joaca, distractie si suport si alte asemenea zone cu risc de accidentare in locatia evenimentului, participantii adulti (parinti, bunici, alte rude sau tutori) se vor asigura ca minorii pe care ii insotesc detin conditia fizica si psihica pentru participare.
Spectacolele pot include si puternice efecte de lumina care ar putea dauna copiilor sau persoanelor epileptice, iar pentru riscurile de vatamare sau prejudiciile materiale Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere.

2.4 Persoanele cu dizabilitati
Persoanele cu dizabilitati beneficiaza de acces liber la evenimentele din cadrul evenimentului prin inscriere prealabila.
Cu scopul de a veni in sprijinul persoanelor cu handicap, astfel cum este reglementat in art. 21 alin. (3)-(4) din Legea nr. 448/2006, pentru evenimentul "Spectacol", alocam un numar total de 5 invitatii.
O invitatie este valabila pentru 1 persoana (un copil cu handicap si un adult-insotitor, un adult cu handicap grav sau accentuat si insotitorul acestuia).
Adultul cu handicap mediu sau usor are acces la bilete de intrare in acelea?i condi?ii ca pentru elevi si studenti, achitand pretul corespunzator categoriei de bilete vizate.
Participantii minori cu handicap/majori cu handicap grav sau accentuat trebuie sa fie insotiti, obligatoriu de un adult cu calitatea de insotitor.
Pentru a intra in posesia acestor invitatii (in situatiile prevazute mai sus), va rugam sa ne trimite?i solicitarea dumneavoastra cu 21 de zile calendaristice inainte de ziua evenimentului, pe adresa de e-mail: office@goldenparty.ro, impreuna cu urmatoarele informatii si documente:
- numele minorului cu handicap si numele insotitorului acestuia;
- certificatul medical/de handicap emis in conditiile legii al minorului din care sa reiasa tipul si gradul handicapului;
- documentul din care sa reiasa calitatea de insotitor (parinte; tutore legal).
- numele persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat si numele insotitorului acesteia;
- certificatul medical emis in conditiile legii din care sa reiasa tipul si gradul handicapului (grav sau accentuat);
- documentul din care sa reiasa calitatea de insotitor.
In cazul in care nu ne sunt furnizate aceste date si documentele doveditoare, nu vom putea acorda invitatia.
Insotitorul este pe deplin raspunzator atat in timpul evenimentului, cat si anterior/ulterior acestuia de orice manifestatie a celui pe care il insoteste, ce ar putea rezulta din desfasurarea evenimentului. Organizatorul este exonerat de orice raspundere.
Accesul la eveniment se va face numai pe baza de documente de identitate, atat pentru persoana cu dizabilitati, cat si pentru insotitorul acesteia.

3. ESTE INTERZIS:

• accesul cu arme sau orice alte obiecte ce pot fi considerate periculoase sau arme albe sau alte obiecte care reprezinta pericol public;
• accesul cu recipiente de sticla, materiale inflamabile, pixuri cu laser;
• comercializarea de produse in zonele evenimentului fara acordul organizatorului;
• consumul de substante interzise sau comercializarea acestora, conform legii in vigoare;
• accesul cu alcool;
• accesul cu cutite, arme, obiecte contondente, articole pirotehnice;
• accesul cu animale;
 
4. VIDEO / FOTO

Este STRICT INTERZIS accesul in perimetrul evenimentului fara autorizatia organizatorului pentru camere video profesionale si semi-profesionale, inclusiv pentru camere foto ce detin obiectiv detasabil. Posesorii unor astfel de echipamente sunt obligati sa se supuna predarii acestora in custodie temporara.
Pe durata evenimentului se vor realiza inregistrari audio si video in care pot fi cuprinse imagini si voci ale artistilor prezenti la eveniment, dar si ale Participantilor (inclusiv ale copiilor). Pe perioada evenimentului, Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditata au dreptul de a inregistra si fotografia evenimentul. Persoanele care apar in filmarile realizate nu pot avea nicio pretentie fata de organizator sau alti participanti.
Pe toata durata evenimentului inregistrarile audio si video pot fi realizate numai cu acordul expres al organizatorilor.
Filmarea si fotografierea spectacolelor din cadrul evenimentului "spectacol" cu scopul difuzarii in presa scrisa, audio, online sau TV se va desfasura dupa ce se va primi acordul departamentului de comunicare si marketing al Organizatorului pe e-mail office@goldenparty.ro .

Incalcarea acestor reguli poate expune institutiile mass-media la procese din partea organizatorilor sau managementului artistilor ale caror drepturi au fost incalcate.

5. REGULI DE CONDUITA IN CADRUL EVENIMENTULUI

Persoanele care ajung dupa inceperea spectacolului au acces in locatia evenimentului, dar isi pierd locurile si vor putea ocupa loc, doar in limita scaunelor ramase libere.
Va recomandam sa evitati conflictele si sa va respectati reciproc, evenimentul este un spatiu de relaxare, in primul rand, special creat pentru a avea o ambianta cat mai placuta din toate punctele de vedere.
Toti participantii trebuie sa respecte regulile sociale, legile si cele enumerate in acest Regulament.
Participantilor nu le este permis sa desfasoare orice fel de activitati care ar putea sa puna in pericol sau sa afecteze in orice mod siguranta sau drepturile celorlalti participanti.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului si va putea solicita despagubiri persoanelor vinovate de incalcarea acestuia.
Participantii sunt obligati ca, in incinta locului de desfasurare a evenimentului, sa respecte si sa nu distruga mediul inconjurator, incluzand constructiile si dotarile.
Consumul de droguri este ilegal si strict interzis si va fi pedepsit conform legilor in vigoare.

6. SANCTIUNI
Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant in incinta spatiului de desfasurare a evenimentului total sau partial, sau de a invita participantul sa paraseasca incinta, in cazul incalcarii prezentului regulament sau a
unei legi in vigoare din Romania, fara ca participantul sa aiba dreptul la restituirea contravalorii biletului.

7. CAZ FORTA MAJORA
In caz de razboi, revolta, atac terorist, demonstratii, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundatie, scurtcircuit major, epidemii, rezolutii oficiale sau alte cazuri ce nu pot prevazute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de participant, niciuna dintre parti nu este obligata sa respecte obligatiile din prezentul Regulament.
Organizatorul nu este raspunzator pentru prejudiciile suferite de participanti, daca acestea sunt urmare a unui caz de forta majora, ce poate fi dovedit prin documente eliberate de autoritatile competente.

8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
8.1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor si insotitorilor astfel:

• Categorii de date, scopul, temeiul juridic si durata de prelucrare: Categorie de date/ Scopul prelucrarii/Temei juridic/Durata/Date de contact: nume, prenume, adresa de e-mail, domiciliu, numar de telefon/ Facilitarea accesului la spectacol/eveniment pentru persoanele cu dizabilitati/ Date privind sanatatea: certificat medical sau de handicap /Executarea contractului si indeplinirea unor obligatii in domeniul protectiei sociale - Art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul nr. 679/2016/ 5 ani de la finalizarea concertului/evenimentului Art. 6 alin. (1) lit. b si art. 9 alin. (2) lit. b din Regulamentul nr. 679/2016/ Imaginea/inregistrari audio-video)/ Mediatizarea evenimentului, inclusiv pentru publicitatea ce va fi facuta pentru evenimente viitoare/Interesul legitim –Art. 6 alin. (1) lit. f din Regulamentul nr. 679/2016 Perioada nelimitata.

8.2. Participantii la Eveniment inteleg ca datele cu caracter personal constand in imaginea proprie si voce vor fi colectate astfel si prelucrate in scopul mediatizarii evenimentului, inclusiv pentru publicitatea ce va fi facuta pentru evenimente viitoare.
Organizatorul inregistreaza audio-video evenimentele sale pentru a pastra o arhiva a evenimentelor artistice.
Prelucrarea inregistrarilor audio-video si a imaginilor se realizeaza in interesul legitim al Organizatorului, fiind avute in vedere si respectate drepturile si libertatile persoanelor vizate, in special ale minorilor.
Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (ex. Facebook, YouTube, etc) si de a le utiliza in campanii publicitare fara a compensa in vreun fel participantul.
Pe perioada evenimentelor, Organizatorul, partenerii asociati ai Organizatorului sau presa acreditata au dreptul de a inregistra si fotografia evenimentul. Participantii iau la cunostinta ca exista posibilitatea de a aparea in astfel de materiale, fara a putea emite pretentii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Acestia au dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (ex. Facebook, YouTube, site-urile proprii Organizatorului si ale partenerilor asociati ai Organizatorului) si de a le utiliza in campanii publicitare fara a compensa in vreun fel participantul.
Participantii iau la cunostinta ca, in incinta spatiului de desfasurare a evenimentului, este interzisa orice activitate comerciala sau de publicitate fara acordul scris al Organizatorului.

8.3. Datele participantilor si insotitorilor pot fi divulgate catre parteneri ai Organizatorului, sponsori, operatori asociati ai Organizatorului, persoane imputernicite, furnizori externi de servicii (ex.: marketing, contabilitate).

8.4. Participantii au urmatoarele drepturi referitoare la protectia datelor: accesul la acestea, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii, dreptul de a se opune prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor si dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere (ANSPDCP).

8.5. Prelucrarea acestor date nu se va face in niciun alt scop. Organizatorul garanteaza ca a implementat proceduri tehnice si organizatorice pentru protejarea acestor date si ca prelucrarea se va face in mod legal, conform Regulamentului European nr. 679/2016 si legislatiei nationale aplicabile.

8.6. Puteti adresa cererile dumneavoastra de exercitare a drepturilor contactandu-ne la adresa: office@goldenparty.ro

9. INFORMATII

Pentru copii se recomanda utilizarea castilor pentru protectie fonica si pastrarea unei distante rezonabile fata de echipamentul de sonorizare de la scena. In cazul in care copiii nu sunt echipati corespunzator si/sau supravegheati in acest sens, raspunderea pentru expunerea acestora la nivelul fonic din spatiul de desfasurare a evenimentului revine integral parintilor sau insotitorilor acestora.
Organizatorul nu este responsabil pentru bunurile participantilor ori pentru eventualele pagube personale produse.
Datele si orele de desfasurare a spectacolelor pot fi modificate unilateral de Organizator in caz de forta majora sau caz fortuit. In asemenea cazuri, Organizatorul va publica informari pe website-ul www.goldenparty.ro sau direct in evenimentul creat pe pagina de Facebook a organizatorului 
Organizatorul exclude asumarea responsabilitatii pentru stricaciuni petrecute pe teritoriul de desfasurare a evenimentului, care nu au fost cauza unei organizari defectuoase sau a neglijentei acestuia.
Organizatorul nu este responsabil pentru actiuni ce se petrec in afara spatiului de desfasurare a evenimentului.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a efectua controale pentru a se putea asigura respectarea prezentului regulament.
Nu sunt tolerate exceptii de la aceste reguli, incalcarea prezentului regulament putand duce la evacuarea persoanei in cauza din spatiul de desfasurare a evenimentului si interzicerea accesului, fara rambursarea contravalorii biletului.
Persoanele care incalca acest regulament, initiaza sau participa la evenimente care tulbura ordinea, vor fi imediat escortate in afara perimetrului de desfasurare a evenimentului, accesul lor va fi interzis la spectacolele viitoare, iar Organizatorul va anunta autoritatile abilitate ale statului, daca va fi necesar.

10. CONDITII DE RETURNARE A BILETELOR
Returnarea biletelor si rambursarea contravalorii acestora se face in conditiile afisate pe website-urile partenerilor prin intermediul carora sunt comercializate.

11. Promotii vanzare bilete 
Organizatorul poate pune in vanzare bilete cu pret promotional in limita disponibilitatii salii si a evenimentului. Aceste promotii de vanzare se fac doar la sala inainte de eveniment ( cu 60 min inainte de eveniment ) in limita disponibilitatii locurilor din sala. Promotia se aplica pentru ultima categorie de locuri pe baza unui vaucer/invitatie/cupon reducere oferit de organizator . Acestea sunt supuse unor termene si regulamente care se regasesc la organizator si tiparite pe vaucer/invitatie/cupon oferite. 

Va multumim pentru intelegere si va dorim distractie placuta!
 

Copyright 2021 © Golden Party | 
Regulament spectacole pentru copii | Golden Party
Webdesign by Softimpera